බ්‍රිතාන්‍ය රජයේ මහ පරිමාණ එන්නත් වැඩසටහන සහ එන්නත් ලබාදීමේදී වැඩිහිටියන්ට ප්‍රමුඛත්වය දීම යටතේ එක්සත් රාජධානියේ දෙවැනි එළිසබෙත් මහ රැජින සහ…

මෙවර ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගිම්හානය ආරම්භ වන මුල් අවස්ථාවේදීම හමාගිය ප්‍රචණ්ඩ කුණාටුවක් නිසා නිව් සවුත් වේල්සයේ ඈෂ්ෆීල්ඩ්හි උරුම ගොඩනැගිල්ලක් ගින්නට හසුවී විනාශ…